Ph.D Candidate

Cao Han
韩草

Jiatao Jiang
江家涛

Binhui Liu
柳宾辉

Hui Lv
吕 辉

Qianliang Wu
吴千亮

Wenting Zhao
赵文婷

Chuanwei Zhou
周传伟

Shuaizhen Yao
姚帅朕

Xiaoliang Hu
胡小亮

Xudong Wang
王旭东

Master Candidate

Yang Chen
陈 杨

Lingjie Lao
劳灵杰

Qiyu Luo
骆奇瑜

Yufei Sun
孙宇飞

Yun Wang
王 贇

Zili Wang
王子立

Gongping Xu
徐功平

Jingshan Xu
徐静杉

Xuran Xu
徐旭冉

Ziqiang Xu
徐自强

Daihu Ye
叶代虎

Shunmin Zhang
张书敏

Yue Zhao
赵 月

Xiaohan Zhu
朱小涵

Yide Qiu
邱一德

Zihan Lu
卢子涵

Guangbu Liu
刘广部

Yumeng Liu
刘雨梦

Ziqi Gu
谷梓岐

Pengcheng Guo
郭鹏程

Menglin Liu
刘梦林

Zijiao Wang
王紫娇

Bosi Guo
郭博思

Graduates
  • Xueya Zhang 张雪雅

Master 2021
  • Ling Zhou 周灵

Master 2021
  • Chaoqun Wang 王超群

Master 2021
  • Yuan Fang 方远

Master 2021
  • Xiaobin Hong 洪晓斌

Master 2021
PHD 2021
  • Chengzheng Li 李承政

Master 2020
  • Li Wei 魏力

Master 2020
  • Rong Liu 刘蓉

Master 2020
  • Xinshu Qiao 乔心舒

Master 2019